Polski

Publikacje

Podręcznik pacjenta

Jednym z najtrudniejszych aspektów rozpoznania szpiczaka mnogiego (MM) jest zdobywanie i próba zrozumienia informacji na temat tej nieznanej, złożo- nej choroby. Pacjenci i ich bliscy często mają wraże- nie, że dotychczasowe słownictwo nie wystarcza im do opisania nowej rzeczywistości. Patient Handbook (Podręcznik pacjenta) IMF ma być Państwa przewodni- kiem po tej nowej rzeczywistości i zapewnić narzędzia pozwalające zrozumieć i lepiej kontrolować szpiczaka.

W Patient Handbook (Podręczniku pacjenta) IMF skupiono się na tym, co trzeba zrobić po wykryciu szpiczaka – tym samym podręcznik obejmuje pierwsze cztery z 10 Steps to Better Care® (10 kroków do lepszej opieki).

 

 

Krótkie omówienie

Opracowane przez fundację IMF publikacja Krótkie omówienie choroby i opcji leczenia jest przeglą- dem zawierającym omówienie patofizjologii i cech klinicznych szpiczaka plazmocytowego, i oraz opcji postępowania terapeutycznego w tej jednostce chorobowej. Mamy nadzieję, że zawarte tu informacje będą przydatne zarówno dla pracowników służby zdrowia, jak i dla pacjentów.