Čeština

Publikace

Pruvodce pro pacienty

Patient Handbook (Průvodce pro pacienty) IMF se zaměřuje na to, co dělat, když je vám diagnostiko- ván mnohočetný myelom, tudíž pokrývá první čtyři kroky metody 10 Steps to Better Care® (10 kroků k lepší péči).

 

 

Stručný přehled

Stručný přehled onemocnění a možností léčby IMF je přehled myelomu s dalšími informacemi o jeho patofyziologii, klinických znacích a možnostech léčby. Doufáme, že tyto informace budou nápomocné zdravotníkům i pacientům.