คู่มือผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งวินิจฉัยใหม่

ด้านหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดในการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคือการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่ไม่คุ้นเคยซึ่งค่อนข้างซับซ้อน คู่มือผู้ป่วยของ IMF สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ให้ภาพรวมของมะเร็งเนื้องอก โดยมุ่งเน้นที่การวินิจฉัยที่ถูกต้องและการจำแนกประเภทการพยากรณ์โรค การทดสอบที่คุณต้องการจริงๆ เมื่อใดที่จะเริ่มการรักษา ซึ่งประเด็นที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกแผนการรักษา และการดูแลแบบประคับประคอง มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางร่างกายและอารมณ์ของ myeloma


Source URL: https://www.myeloma.org/resource-library/phb-th